ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภทโรงเรียนและประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่...