Daily Archive: กรกฎาคม 9, 2020

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)โดย นางพัชรีย์ เดชกุลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

https://drive.google.com/file/d/1O...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...

การส่งเอกสารเพื่อขอรับการอุดหนุนสิ่งอำนวยการความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

การส่งเอกสารเพื่อขอรับการอุดหนุนสิ...

การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการ...

การเพิ่มเติมประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

การเพิ่มเติมประกาศการดำเนินงานของก...