Monthly Archive: มิถุนายน 2020

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำห...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิ...

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิส...

การตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเ...

การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึ...