การประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดร.สุภชัย จั...