Daily Archive: กุมภาพันธ์ 27, 2020

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4

  การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเ...

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2563

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

    การเบิกจ่ายเงินอุดหน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ...