Daily Archive: กุมภาพันธ์ 14, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฎิบัติการ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัด สพฐ. ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ของ กศจ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ...