Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2020

กำหนดการ การแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

     

การดำเนินงานด้านประสิทธิภาพของเงินอุดหนุนตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การดำเนินงานด้านประสิทธิภาพของเงินอุดหนุนตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การดำเนินงานด้านประสิทธิภาพของเงิน...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4

  การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ...

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 25

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครง...

คุรุสภาขอเชิญประชาชนทั่วไปเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู

คุรุสภาขอเชิญประชาชนทั่วไปเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิกา...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เส...