Monthly Archive: มกราคม 2020

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอัก...

การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  2.5  ไมครอน  (PM 2.5)

การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝ...

ขอเชิญประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรง

ขอเชิญประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรง

รายละเอียดแนบท้ายดังนี้ ขอเชิญประช...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน มกราคม 2563

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้...

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแ...

การแต่งตั้งยุวกาชาดสถานศึกษาฯ

การแต่งตั้งยุวกาชาดสถานศึกษาฯ

Scan_20200122-แปลง

การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัด สพฐ. ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้...

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถี...