การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครุผู้ช่วย ครั้งที่ 6(เพิ่มเติม) จำนวน 14 อัตรา

วันที่ 7 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษา...