Daily Archive: มกราคม 7, 2020

****รายชื่อผู้รับเกียรติบัตรในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563****

****รายชื่อผู้รับเกียรติบัตรในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563****

รายชื่อผู้รับเกียรติบัตรในงานวันคร...

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบ 2)

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบ 2)

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครง...

การใช้สถานที่ของสถานศึกษาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือกิจกรรมทางการเมือง

การใช้สถานที่ของสถานศึกษาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือกิจกรรมทางการเมือง

การใช้สถานที่ของสถานศึกษาเพื่อหาเส...

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทา...