Daily Archive: ธันวาคม 26, 2019

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6 (เพิ่มเติม)

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรร...

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดห...