Daily Archive: ธันวาคม 19, 2019

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  19 ธันวาคม 2562   ดร.สุภชัย...

การประกวดนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน  ด้านสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

การประกวดนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน ด้านสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

การประกวดนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเ...

ขอรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

ขอรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

Scan_20191219-แปลง