Daily Archive: ธันวาคม 11, 2019

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6 (เพิ่มเติม)

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรร...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุค...

เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒ...