Monthly Archive: ธันวาคม 2019

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมฯ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับ สพฐ.ครั้งที่  ๒

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับ สพฐ.ครั้งที่ ๒

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ฯ

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6 (เพิ่มเติม)

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรร...

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดห...

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบว...

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  19 ธันวาคม 2562   ดร.สุภชัย...

การประกวดนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน  ด้านสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

การประกวดนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน ด้านสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

การประกวดนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเ...