การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทร...