Daily Archive: ตุลาคม 3, 2019

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่และที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย

  วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 0...

การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    การบรรจุและแต่งตั้งน...

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครง...