Monthly Archive: กันยายน 2019

มหกรรมวิชาการ “สานพลัง สานสายใย เปิดบ้านปฐมวัย ไทขอนแก่น 62”

  16 กันยายน 2562 นายปานทอง ส...

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครง...

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2)

  4 กันยายน 2562 ดร.สุภชัย จั...

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ที่ประสบภัยน้ำท่วม

  4 กันยายน 2562 ดร.ชลำ อรรถธ...

การรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน

การรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน

การรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน การร...

ประกาศ ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. 2562 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น)

ประกาศ ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น)

ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำ...

ประกาศ ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ   สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น) ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศ ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดขอนแก่น) ประจำปี พ.ศ. 2562

ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรั...