การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 / 2562

  วันที่ 23 กันยายน 2562  นาย...