พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

  วันที่ 19 กันยายน 2562 นายส...