Daily Archive: กันยายน 4, 2019

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ที่ประสบภัยน้ำท่วม

  4 กันยายน 2562 ดร.ชลำ อรรถธ...

การรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน

การรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน

การรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน การร...