Monthly Archive: สิงหาคม 2019

การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำดี

  30 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จ...

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562-2565

ดาวน์โหลด เอกสาร แผนพัฒนาทักษะด้าน...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุค...

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2555 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2555 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเด็กท...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเล...

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดประกวดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

           วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ...

ประกาศถอนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

ประกาศ ถอนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ...

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563-2564 (ฉบับทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 ...

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ งานกาชาดและประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

  วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา...

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 สังกัดศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประเภท ศึกษานิเทศก์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 สังกัดศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประเภท ศึกษานิเทศก์

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาช...