Monthly Archive: กรกฎาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ...

คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2562

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.ส...

การประชมุชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำข้อมูลโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

  วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 256...

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

ท่านสามารถสอบถามการรับบริการต่างๆไ...

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม...