การอบรมพัฒนาครูรอบพิเศษ (รอบแรก) หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26-27 เมษายน 2562 หน่วยพัฒน...