การประชุมรายงานข้อมูลเพื่อเตรียมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

25 มีนาคม 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศ...