กิจกรรมเปิดบ้านสู่ชุมชน open house

 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนรา...