แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัวการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จุดพัฒนาที่ 12

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัวการ...