ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...