การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (สพฐ.) ปี พ.ศ.2561 (ภาค ค)

9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิก...