Monthly Archive: มกราคม 2019

โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ดีเด่น1ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น...

ประกาสรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปี๒๕๖๒

ประกาสรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปี๒๕๖๒

พี่น้อย1พี่น้อย2

ต้อนรับท่าน ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ต้อนรับท่าน ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

23 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจ...

ขอเลื่อนการประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

ขอเลื่อนการประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้รับใบอน...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมขนาด 6 ห้อง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมขนาด 6 ห...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

  ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง ร...