Monthly Archive: ธันวาคม 2018

ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับเกียรติบั...

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

                  การคัดเลือกบุคคล...

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด  ประจำปี  ๒๕๖๒

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒

001-converted (5)

ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (กศจ.ขอนแก่น)

ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (กศจ.ขอนแก่น)

ส่งเขต

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรไ...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้อำนว...

หนังสือนำส่งที่ ศธ 0261/4560 ลว.18 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางหรือเกณฑืการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อรับย้าย โอนหรือเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

หนังสือนำส่งที่ ศธ 0261/4560 ลว.18 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางหรือเกณฑืการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อรับย้าย โอนหรือเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

นำส่ง เรียน ผอ.สพป.ขก. เขต 1-5 ,แล...

การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒

การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒

001-converted (4)

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์  (Logo)  คำขวัญและเพลง

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลง

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญ...