บัญชีเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตามกลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3