ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม จังหวัดขอนแก่น

วิธีตรวจสอบรายชื่อและE-Mail เพื่อเข้าร่วม

1. ตรวจสอบ username ด้วยเบอร์ / ชื่อ http://aka.ms/moemarket
Username เป็นเบอร์มือถือ 10หลักที่แจ้งมา@opsmoe.go.th เช่น 0991231234@opsmoe.go.th
Password : Opsmoe@123 ( O ตัวแรกตัวใหญ่ที่เหลือตัวเล็ก)

2. เข้า teams.microsoft.com หรือ ถ้าใช้มือถือก็เข้าผ่าน Microsoft Teams แอพ ได้เลย

เข้าไปแล้วจะเจอ Microsoft Teams แปลว่าใช้ได้แล้ว ถ้าเข้าไม่ได้ ให้แจ้งมาที่ http://aka.ms/opsmoe-email
( ตัวอย่างปัญหา : เบอร์ผิด เบอร์ไม่มี )

ข่าวประชาสัมพันธ์