ขอเชิญชมและเชียร์กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น