ขอนแก่นเตรียมแผนประชาสัมพันธ์คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ขอนแก่นเตรียมแผนประชาสัมพันธ์คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
วันที่ 11กรกฎาคม 2561  นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในประเด็น การเชิญชวนให้เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และคุณูปการต่อการศึกษา ผู้เสนอชื่อครูต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ 25 ปี ขึ้นไป
2) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน + องค์กรที่มีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้
เสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โทร. 097-3103993 หรือหมายเลขสำนักงานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 04 3424 509(เฉพาะเวลาราชการ)
โดยแผนประชาสัมพันธ์จะครอบคลุมทั้ง ON AIR ON LINE และ ON GROUND รวมทั้งการใช้สื่อศิลปินพื้นบ้านและพระนักเทศน์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจทุกกลุ่มเป้าหมาย

วิไลพร/ภาพ/ข่าว