กิจกรรม ศธจ.ขอนแก่น จิตอาสา ปลูกป่า ทำดีเพื่อน้อง

       14 มิถุนายน 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ศธจ.ขอนแก่น จิตอาสา ปลูกป่า ทำดีเพื่อน้อง ในการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน /ทาสี/มอบอุปกรณ์การกีฬา/อุปกรณ์การศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายประวิทย์ พาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากระเสริม พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้านท่านกระเสริม

ภาพกิจกรรม