หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม เล่มที่ 1-8 (ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล) ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น

      หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม เล่มที่ 1-8 (ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล) ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น ยินดีเผยแพร่
      ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถ Download โดยคลิกที่ไฟล์ด้านล่าง