ขอแจ้ง Link เพื่อทดสอบการเข้าอบรม วันซ้อม วันที่ 3 สิงหาคม 2564 10.00 น -11.00 น.

แจ้งผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่าน ขอแจ้ง Link เพื่อทดสอบการเข้าอบรม
วันซ้อม วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำหรับคนที่สะดวกเข้า 10.00 น -11.00 น.
มี 3 ห้อง หากห้องใดห้องหนึ่งเต็ม ให้ลองเข้าอีก Link อีกห้องคับ

  1. bit.ly/opsmoe381
  2. bit.ly/opsmoe382
  3. bit.ly/opsmoe383
    ออกแบบไว้รองรับ 60,000 คน ห้องละ 20,000 คน
  • วันซ้อม จะยังไม่ได้แบ่งคิวว่าใครเข้าห้องไหน เพื่อทดสอบว่า อาการห้องเต็มเป็นอย่างไร
    (ในไทยยังไม่เคยจัดงานจนคนห้องเต็มมาก่อน) #ทีมประสานงานจังหวัดขอนแก่น