โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2562


โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2562
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
1.การคัดเลือก รางวัลศิลปาธร 2562
2.ประกาศ / คู่มือรางวัลศิลปาธร