โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่งที่มีความสนใจส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี ะดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๒  แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดระเบียบแถว2562   รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๖๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดระเบียบแถว2562.ฉบับแก้ไขกำหนดการpdf