แนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษาตามข้อกำหนดของ ศปก.ศบค.