แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวดในงาน “มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564”

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวดในงาน “มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564”
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
หนังสือประชาสัมพันธ์ฯ