เลื่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ เป็นวันที่ 24 ก.ค.63

เลื่อนวันบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
เป็นวันที่ 24 ก.ค.63 รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
– หนังสือราชการ