เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 (รอบที่ 7)

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 (รอบที่ 7)

รายละเอียดดังแนบ

เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมารายงานตัว