เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

หนังสือเรียกบรรจุ