เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(1) (ศึกษานิเทศก์) กรณี ปกติ

 

เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(1) (ศึกษานิเทศก์) กรณี ปกติ

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
เกณฑ์การประเมินย้ายศึกษานิเทศก์ 62