หลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2564


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดทำหลักสูตรต้นแบบสำนักงานฯ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 หลักสูตร หลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเองและยินยอมให้ใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบ จำนวน 4 หลักสูตร และได้จัดทำเป็นประกาศสำนักงานฯ  รวมจำนวน 8 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

1.หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชนในระบบ (ดาวน์โหลด)
2.ประกาศสำนักงานฯ (ดาวน์โหลด)

ที่หลักสูตรจำนวนชั่วโมงดาวน์โหลดเอกสาร
1ผู้ดูแลเด็กพื้นฐาน70 ชั่วโมงดาวน์โหลด
2ผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ70 ชั่วโมงดาวน์โหลด
3อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ90 ชั่วโมงดาวน์โหลด
4อาหารไทยมืออาชีพ90 ชั่วโมงดาวน์โหลด
5ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล50 ชั่วโมงดาวน์โหลด
6กีฬายิมนาสติกขั้นพื้นฐาน40 ชั่วโมงดาวน์โหลด
7ยิมนาสติกเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก40 ชั่วโมงดาวน์โหลด
8ยิมนาสติกเบื้องต้น40 ชั่วโมงดาวน์โหลด