ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020 (รร.เอกชน ในระบบ/นอกระบบ)
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
1.หนังสือส่ง คำสั่งกรรมการ รร.เอกชนในระบบและนอกระบบ
2.คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการ มินิมาราธอน 2020