รายละเอียดตำแหน่งว่างและบัญชีตำแหน่งสถานศึกษาว่างเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8

รายละเอียดตำแหน่งว่างและบัญชีตำแหน่งสถานศึกษาว่างเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 ทั้งนี้ รายละเอียดเรียกบรรจุจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหน
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
เอกสาร รายละเอียดตำแหน่งว่างและบัญชีตำแหน่งสถานศึกษาว่างเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้