****รายชื่อผู้รับเกียรติบัตรในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563****

รายชื่อผู้รับเกียรติบัตรในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับบัญชีรายชื่อผู้รับรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2563

ผังที่นั่งผู้รับเกียรติบัตร

แผนผังการจัดงานวันครู

บัญชีลงเวลา

กำหนดการวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64

** รายชื่อและลำดับที่นั่ง Final ไม่แก้ไขแล้ว**

คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น  โทร 043-424509
update 15/01/2563 13.25 น.