รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น